Engagera dig

Vill du engagera dig

Volontärskap

Södertäljejourerna

 

Södertäljejourernas hjärta är de ideellt engagerade volontärerna. Vi tror på volontärskapet och att medmänskligt engagemang skapar en mångfald av möjligheter för individer, organisationer och samhället i stort.

 

Volontärerna är jourernas kapital, investering och framtid. Vi stöttar, utbildar, handleder och skapar möjligheter för utveckling i volontärrollen.

 

Volontärerna kommer med olika bakgrunder, ålder och erfarenheter och söker sig till oss för att få en möjlighet att göra något bra och meningsfullt på sin fritid.

 

Många volontärer fortsätter att vara engagerade hos oss i flera år och varje år har vi ca 20 personer med olika bakgrunder och livserfarenheter som påbörjar ett engagemang hos oss.

 

Varje termin utbildar vi nya volontärer och arbetar för att ge fortlöpande handledning åt dem så de kan utvecklas och växa i sitt uppdrag.

Villkor

För att bli volontär hos oss krävs

 

 • Är/blir medlem i vår förening (150:-/år)
 • Utdrag från polisens belastningsregister.

Är du mellan 18 och 40 år och tycker att ungas röster och behov ska tas på större allvar? Vill engagera dig för ungdomar i Södertälje och samtidigt bidra till ett jämställt samhälle fritt från våld?  Då kan du bli volontär hos oss!

 

 • Inga förkunskaper krävs

 

 • Du får en gratis grundutbildning om bland annat genus, makt, våld, samtalsmetod och bemötande.

 

 • Du får vara delaktig i en härlig gemenskap och får möjlighet till göra en meningsfull insats , ett arbete som främjar din personliga utveckling och ger meriter inför kommande yrkesliv.

 

Juventas Ungdomsjour bedriver olika verksamheter som du kan engagera dig i.

 

Syskonskapsverksamheten

Du kan bli Storasyster eller Storebror i form av ett mentorskap

 

Stödverksamhet

 

Samtalsstöd i form av stöttning och vägledning genom chatt och mail

 

Utåtriktad verksamhet

 

Deltagande i såväl planering som genomförande av olika evenemang som föreläsningar och andra utåtriktade aktiviteter

 

Ungdomsvolontärskap

 

Engagera dig i olika sociala frågor som demokrati, ungdomars rättigheter, feminism, normkritik och antirasism.

Som volontär hos Brottsofferjouren får du möjlighet att på ett direkt och konkret sätt hjälpa personer som utsatts för alla typer av brott, samt deras anhöriga och vittnen. Som stödperson arbetar du ideellt med att ge medmänskligt stöd till brottsutsatta, vittnen och deras anhöriga per telefon.

 

 • Inga förkunskaper krävs

 

 • Du får en gratis grundutbildning som innehåller allt från juridik till samtalsmetodik.

 

 • Du kan välja att engagera dig som antingen stödperson eller vittnesstöd

 

Stödpersonens uppgift

 

Ta kontakt med brottsutsatta för att lyssna och hjälpa dem att tala om sina upplevelser, känslor samt informera om rättsprocessen och möjlighet till ersättning. Ge stöd och information inför eller under polisanmälan, polisförhör och rättegång.

 

Vittnesstödjarens uppgift

 

Som vittnesstödjare arbetar du ideellt med att finnas till som medmänniska för brottsutsatta, vittnen och anhöriga i samband med rättegång på plats i Södertälje Tingsrätt. Vittnesstödet ser till att den som ska vittna får hjälp att hitta i domstolen, är förberedd på vad som kommer ske under förhandlingen och finns med som moraliskt stöd

Kvinnojouren Annfrid och skapar arenor där kvinnor kan ha en fristad. Du får vara med en underbar grupp av jourkvinnor som består av personal, volontärer och stödsökande kvinnor där vi har kvinnokvällar och bland annat lagar middag ihop, hittar på aktiviteter och umgås.

 

 • Inga förkunskaper, krävs

 

 • Du får en gratis grundutbildning som innehåller allt från våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, samtalsmetodik till rättsprocessen

 

 • Har stort inflytande i volontärskapets utformning.

 

Vi har behov av volontärer som på plats hos oss via telefon kan ge medmänskligt stöd till kvinnor som blivit utsatta för olika former av kvinnofridsärenden. Volontärens uppgift är att lyssna, ge stöd och hjälpa dem att tala om sina upplevelser och känslor.

Kontaktuppgifter

 

Köpmangatan 3, 8 tr

151 71 Södertälje

info@sodertaljejourerna.se

 

Följ oss i sociala medier

sodertaljejourerna.se © 2018