Om oss

VISION/ MÅL


Vision

Södertäljejouerna strävar för ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från våld

 

Mål

Södertäljejourernas mål är att besitta hög och relevant kompetens bland medarbetare och volontärer för att erbjuda det bästa stödet för våra stödsökande. Vår målsättning är att behålla fokus på det akuta skeendet och samtidigt arbeta förebyggande.

 

Trots att Sverige är ett av världens minst ojämställda länder är mäns våld mot kvinnor ett av de största samhällsproblemen.  Vår målsättning är därför att fortsätta:

-Arbeta med våldets konsekvenser

- Vi tror på att bryta kopplingen mellan manlighet och våld.

-Vi arbetar för att bryta de stereotypa föreställningar om kön.

-Vi vet att arbetet mot mäns våld mot kvinnor går hand i hand med arbetet för jämställdhet.

 

Sammanfattningsvis vill vi aktivt visa på att; alla vinner på ett samhälle fritt från våld och alla behövs i arbetet för att uppnå det. Därför samverkar vi med flera aktörer i samhället så vi tillsammans kan sträva efter visionen som kännetecknas av trygghet, jämställdhet och jämlikhet.

 

Jessica Ortiz

Operativ chef

Telefon:

E-post:

Södertäljejourerna är en unik förening som består av tre olika jourer; Kvinnojouren Annfrid, Juventas ungdomsjour och Brottsofferjouren Södertälje. Vi ser våra olika kompetenser och fokusområden som kompletterande och vår främsta styrka som förening.


Namnet Södertäljejourerna valdes på ett styrelsemöte våren 2018 och går i linje med föreningens strävan att marknadsföra jourerna som delar i samma förening.

STYRELSE

 

Ordförande: Ewert Sjöstrand

Vice ordförande: Grete Havnesköld

Sekreterare: Michael McCarthy

Löner och avtal: Ingrid Linder

Ledamot: Claes-Göran Nilsson

Ledamot: Nina Wahlin

Ersättare: Alexander Rosenberg

Ersättare: Heli Kärkkäinen

Ersättare: Erica Murga


Nyhet hos oss
Bli en företagsvän

Några av dem vi samarbetar med

mucf bild
abf södertälje
livet bitc
ssk

VI SOM JOBBAR HÄR

Linn Åkerstedt

Verksamhetsansvarig

Kvinnojouren Annfrid

Katarina Carlie

Kurator på Kvinnojouren

Volontärsamordnare och medlemsansvarig för Södertäljejourerna

Ansvarig för systerskapet på Juventas ungdomsjour

 

Elin Hansson

Verksamhetsansvarig

Brottsofferjouren

Jessica Ortiz

Operativ chef

Södertäljejourerna

Fanny Hansen

Samordnare

Brottsofferjouren

Sofie Markne

Verksamhetsansvarig Juventas ungdomsjour 

Oliver Stenvall

Projektledare
Juventas ungdomsjour 

KVINNOJOUREN

ANNFRID

Vi arbetar förebyggande genom att pratat om våld m.m. bl.a. i skolor. Vi försöker även synas på olika evenemang.


Kvinnojouren har under 2018 utvecklat projektet Tillsammans för gemenskap. Projektet riktar sig mot kvinnor som lämnat destruktiva relation och därefter blivit väldigt ensamma. Vi träffas i grupp varannan vecka och gör aktiviteter tillsammans tex. lagar mat, tränar svenska, lär oss betala räkningar via internet, pysslar, åker på utflykter m.m. Vi erbjuder även kvinnor som vill eller behöver extra stöd i vardagen en kontaktperson som de kan träffa ca en gång i månaden.


Kvinnojouren bygger mycket på frivilligt engagemang. Volontärerna jobbar efter sin förmåga och mån om tid. Varje månad äger ett möte rum för att volontärerna ska kunna planera, strukturera och inspireras.

08- 550 170 80

kontakt.kvinnojouren@sodertaljejourerna.se

Kvinnojouren i Södertälje startade 1980. Mellan 1989-90 lades kvinnojouren ner och startades sedan upp som en del av BOJ.


Kvinnojouren har under många år hjälp kvinnor genom placeringar på ett skyddat boende som idag tyvärr inte längre existerar. För några år sedan tvingades det skyddade boendet att stängas efter att ha blivit beskjutet och vi har idag inte stöd från kommunen för att öppna ett nytt boende. Vi har pga. detta behövt tänkt om kring Kvinnojourens framtid och utveckling.


Idag har vi en öppen mottagning dit kvinnor, anonymt, kan söka sig för samtalsstöd. Vi hjälper även till vid myndighetskontakt och erbjuder medföljning. Vi har en jourtelefon dit kvinnor kan ringa för stöd, samtal, råd m.m. Jouren är öppen mellan kl 8-16 på vardagar. Övrig tid hänvisas kvinnorna till socialjouren.

Linn Åkerstedt

Verksamhetsansvarig

Telefon:

E-post:

BROTTSOFFERJOUREN

Brottsofferjouren i Södertälje var den första brottsofferjouren i Sverige och startade den 21 oktober 1984 av kvarterspolisen Per Svensson och diakonen Saara Bäckman i ett fläktrum i Hovsjö. De samlade ihop sina närmaste och engagerade sig ideellt i frågan som de tyckte staten slarvade med, nämligen att ta hand om brottsoffren efter en händelse. Det finns mycket material om verksamheten med bilder, foton och reportage om verksamheten och hur den startade arkiverade i föreningsarkivet i Södertälje. Efter en del samarbetsprojekt med kommunen och svenska kyrkan ordnade man ett skyddat boende för brottsoffer, främst de som hade varit utsatta för inbrott och grova våldsbrott. Ryktet spred sig och fler föreningar startade och inte långt senare, 1988, startade Per Svensson med en handfull andra jourer riksförbundet som idag heter Brottsofferjouren Sverige. På 90-talet inledde man ett samarbete med kvinnojouren i Södertälje som snart blev en del av föreningen. 2003 startades Tjejjouren Juventas Systrar och blev också en del av föreningen. 2016 startades ett projekt som kom att kallas Killjouren inom Tjejjouren Juventas Systrar och hösten 2016 blev Tjejjouren – Juventas Ungdomsjour med två stödben, Juventas Systrar och Juventas Bröder.


Idag består Brottsofferjourens verksamhet av två delar. Den första, och största, delen är stödsamtal via telefon. Polisen skickar utdrag ur polisanmälningar som vi sedan ringer på i turordning för att höra om den brottsutsatte behöver någon att prata med efter det

som hänt, eller om de behöver någon praktisk hjälp. Den praktiska hjälpen kan röra sig om allt från medföljning till polis eller socialtjänst, till hjälp att gå igenom försäkringspapper eller söka ekonomisk ersättning.


Den andra delen består av vittnesstödsverksamheten i Södertälje Tingsrätt. Där finns vi tillhands för alla som ska medverka vid en rättegång, men vår primära grupp är vittnen, målsäganden och anhöriga. Verksamheten är uppsökande och vi går fram och samtalar med de som väntar utanför rättegångs salarna för att höra om de behöver hjälp, information eller bara någon att prata lite med om de är nervösa inför förhandlingen. Det går också bra att boka ett vittnesstöd i förhand, om en vill vara säker på att ha en trygg person med sig i en situation som för många kan vara väldigt jobbig och emotionellt påfrestande. Det händer att Tingsrätten, en advokat eller målsägandebiträde ringer oss för att ordna ett vittnesstöd till en enskild person, eller att personen hör av sig på egen hand.


Idag finansieras Brottsofferjouren i Södertälje främst av projektmedel från Brottsoffermyndigheten och bidrag från kommunen.


Jourens nästa mål är att utveckla arbetet riktat mot barn och unga.

Elin Hansson

Verksamhetsansvarig

Telefon:

E-post:

070 494 68 75

Info@sodertalje.boj.se

JUVENTAS

UNGDOMSJOUR

Juventas ungdomsjour utvecklades som ett språng från Kvinnojouren Annfrid eftersom att behovet av enskilt stöd för unga flickor samt ett stärkande förebyggande arbete gentemot unga tjejer var viktigt för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Jouren målgrupp var unga tjejer i åldrarna 13-21 år som vi erbjöd samtalsstöd, anonym chatt och sedan var vi en av de första jourerna att erbjuda ett systerskap i form av att en äldre kvinnlig volontär agerade storasyster till en ung tjej i Södertälje. Systerskapet har utmynnat i till att vi blivit en spjutspetsjour i Södertälje, då vi besitter stor erfarenhet och kunskap i detta våldsförebyggande arbetet. 2016 beviljades föreningen ett bidrag från Myndigheten för civilfrågor (MUCF) för att utveckla tjejjouren till en Ungdomsjour. Idag 2018 är vi en etablerad ungdomsjour som främst vänder sig till unga mellan 13-21 år som bor i Södertäljeområdet med ett stort erkänt våldsförebyggande metodmaterial.

Ungdomsjouren är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden jour. Vi jobbar för att ungdomar ska känna att de har en plats i samhället och att de är viktiga. Unga är välkomna till oss för stöd och pepp, vi finns här och kan stötta genom stödsamtal, chatt, syskonskap samt stöd och vägledning vid kontakt med myndigheter. Genom vårt arbete hoppas vi på att minska våld och psykisk ohälsa.

 

Ungdomsjouren har två stödben – Juventas systrar och Juventas bröder. Juventas systrar finns kvar från tiden när verksamheten endast var en tjejjour som jobbade med unga tjejer. Vi vill ha kvar idén om att vi är tjejer som stöttar tjejer, men lägga till att vi som ungdomsjour nu också består av killar som stöttar killar. Vi är för tillfället i uppstarten av att arbetet för att nå fler och stötta fler HBTQI+ ungdomar.

 

Vi är medlemmar i Unizon, förbundet som samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Sofie Markne

Verksamhetsansvarig 

Telefon:

E-post:

070 - 310 28 44

juventasungdomsjour@sodertaljejourerna.se

sodertaljejourerna.se © 2019

Kontaktuppgifter

 

Köpmangatan 3, 8 tr

151 71 Södertälje

info@sodertaljejourerna.se

 

Följ oss i sociala medier