Södertäljejourernas logga
BOKA OSS

Boka oss

VILL DU ATT VI KOMMER

TILL DIN ARBETSPLATS,

SKOLA ELLER FÖRENING?Södertäljejourerna erbjuder föreläsningar, utbildningar och workshops. Vi erbjuder även utbildning och handledning till yrkesverksamma.


Vill du att vi kommer till din skola, förening eller arbetsplats? Då är du välkommen att kontakta oss med en förfrågan!


Vi kan våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, jämställdhet och normkritik, heders relaterat våld och förtryck  och anpassar oss efter målgruppen, både gällande innehåll och tidsåtgång.

Några av de vanligaste teman vi föreläser och utbildar om är: vad våld är och hur det fungerar i en nära relation, särskild sårbarhet och intersektionella perspektiv på våld, våld i ungas relationer, normkritik, och HBTQI.
Välkommen med din förfrågan!