Södertäljejourernas logga
BLI VOLONTÄR

Gör skillnad

BLI VOLONTÄR

underrubrik

Vill du påverka, göra skillnad, få nya erfarenheter och engagera dig tillsammans med andra som brinner för samma saker som du?


Bli volontär hos Södertäljejourerna!I Södertäljejourerna finns det olika uppdrag beroende på jourverksamhet du vill engagera dig i. Vill du stötta ungdomar kan du Juventas ungdomsjour bli stödchattare och stötta ungdomar via chatten men också bli ledare för ungdomsgrupper. I Brottsofferjouren kan du bidra till att stötta brottsutsatta genom samtal eller vittnesstöd, hos Kvinnojouren kan du b.la. stötta kvinnor som direkt eller indirekt varit utsatta för våld. Tack vare våra volontärer som engagerar sig kan vi nå ut till många fler människor. Volontärerna är jourernas kapital, investering och framtid.

Namnlös design (3)

VÅRA UPPDRAG


STÖDCHATTTARE

Som stödchattare ger du stöd till stödsökande ungdomar som hör av sig till Juventas ungdomsjour stödchatt.

Ungdomarna som hör av sig är anonyma och oftast mellan 13-21 år men kan även vara äldre och yngre. Vanliga ämnen i chatten är sex, kroppen, kärlek, psykisk ohälsa, kompisar men också sexuella övergrepp och våld.

BROTTSOFFER

STÖDJARE

Som stödjare hos Brottsofferjouren ger du stöd och praktisk hjälp till brottsoffer, vittnen och anhöriga via telefon. En viktig del i stödet är att lyssna och samtala. Det kan även handla om att informera om rättsprocessen, möjligheten till ersättning och att vid behov förmedla kontakt till myndigheter, sjukvård, jurist med flera som kan hjälpa personen ytterligare. 

STÖDKVINNA

Många kvinnor som är eller har varit i en relation där våld förekommit  känner sig ofta ensamma och isolerade. Det kan då vara skönt med ett extra stöd utöver det som en myndighetskontakt kan erbjuda. Som stödkvinna är ger du socialt stöd till en kvinna som har kontakt med kvinnojouren genom att träffas några gånger i månaden.

LEDARE FÖR

HBTQ-GRUPP

Juventas ungdomsjour bedriver en grupp för HBTQ-ungdomar som träffas en gång i veckan. Som ledare för gruppen är du med och närvarar vid gruppaktiviteten, planerar inför olika aktiviteter och informerar intresserade ungdomar om verksamheten. 

VITTNES

STÖDJARE

Vittnesstödjare erbjuder stöd och hjälp till vittnen, målsägande och anhöriga i samband med rättegång. Stödjaren ger praktisk information, exempelvis om var rättssalarna ligger, förklarar hur en rättegång går till och svarar på frågor om den kommande rättegången. Stödet kan även handla om att minska den oro och spänning som många känner inför en rättegång.

EVENT

VOLONTÄR

Som eventvolontär för Södertäljejouruerna sprider du information om Södertäljejourerna och värvar medlemmar på event och utåtriktade aktiviteter så som Södertäljefestivalen, internationella kvinnodagen. Du kan även följa med och besöka andra verksamheter, skolor samt fritidsgårdar och vara med och hålla föreläsningar eller skriva debattartiklar. 

Inga förkunskaper krävs


Utdrag från polisens belastningsregister

Medlem i vår förening med en avgift på 150:-/år

Avger tystnadslöfte

Delar vår värdegrund

Deltar på volontärmöten några

gånger per år

Möjlighet att påverka människors liv till det bättre

Gratis grundutbildning

Handledning under volontärskapet

Fortbildning och inbjudan till externa föreläsningar

Ingå i en härlig gemenskap som tillsammans arbetar för ett jämstället samhälle fritt från våld

Södertäljejourerna värnar om att volontärskapet ska vara tryggt, säkert och meningsfullt.  All engagemang bygger på frivillighet, lust och glädje

JAG VILL BLI VOLONTÄR

 
 
 
Stödchattare
Stödkvinna
Vittnesstödjare
Ledare för HBTQ-grupp
Brottsofferstödjare
Eventvolontär
 
http://sodertaljejourerna.se/bli-medlem.html
Är redan medlem
 
 
unsplash