Södertäljejourernas logga
Vår värdegrund

Trygghet, jämställhet och jämlikhet

VÅR VÄRDEGRUND

underrubrik

Jämlikhet & jämställdhet

Södertäljejourerna strävar efter jämlikhet och jämställdhet genom att ifrågasätta objektifiering, moralisering, förtryck samt den mansdominerade könsmaktsordning som idag genomsyrar samhället.

Förebyggande & hälsofrämjande arbete mot våld

Södertäljejourerna arbetar kunskapshöjande på olika nivåer.

Vi arbetar även stödjande till dem som upplever våld och söker stöd i verksamheten. Vi använder våldsförebyggande metoder och bär vi med oss ett hälsofrämjande perspektiv mot alla vi möter.

Normkritiskt perspektiv

Södertäljejourerna synliggör och problematiserar normer som bidrar till ojämlikhet. Vi strävar efter att inkludera alla människor i samhället för att skapa fler möjligheter att växa upp och utvecklas till de unika individer de är.

Antirasistiska förhållningsrätt

Södertäljejourernas antirasistiska hållning betyder att vi tar aktivt avstånd från all form av diskriminering, trakasserier, kränkningar utifrån etnisk bakgrund, religiös åskådning och hudfärg.

Intersektionalitet

Södertäljeljeourerna vill öka medvetenheten kring hur olika maktordningar samverkar, och med det uppmärksamma vilka som inkluderas och vilka som riskerar att exkluderas. Det gör vi genom att utgå från en intersektionell analys.