Södertäljejourernas logga
KÄRLEK BÖRJAR ALDRIG MED BRÅK

ÄR NI INTRESSERADE ATT ARBETA VÅLDSFÖREBYGGANDE PÅ ER SKOLA?

Kärlek börjar aldrig med bråk är ett våldsförebyggande metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga i skolan eller på fritidsgårdar. Materiallet består av 7 lektionstillfällen för både mellan- och högstadietelever med fokus på normer, makt, kön och hur vi kan förebygga våld. 

Syftet med materialet är att öka elevernas kunskap utifrån lektionspass, samt bredda och utmana befintliga normer och inte minst förstärka deras civilkurage. Metodmaterialet är inriktat på kamratkulturens normer och är förankrad i skolans jämställdhetsuppdrag. I Kärlek börjar aldrig med bråk ges deltagarna utrymme att reflektera, analysera, diskutera och argumentera för sina ställningstaganden. Detta görs genom olika former av gruppövningar som varvas med fakta och filmklipp.


För att vi ska förebygga våld måste vi börja med barn och unga och aktivt och återkommande arbeta för att utmana de normer som leder till våld, ohälsa och orättvisa maktstrukturer I materialet görs detta genom att synliggöra attityder och beteenden som är kopplade till våld. Detta för att förstå sambandet till grövre våldshandlingar.


Språket är grundläggande för kommunikation och interaktion. Varje pass utgår därför från tydliga förhållningsätt som förmedlar ett ramverk för öppen dialog och respekt för allas åsikter med noll tolerans mot kränkningar.


Materialet Kärlek börjar aldrig med bråk grundar sig i aktuell forskning och uppdateras kontinuerligt i realtid för alla användare. Genom den forskning som finns vet vi idag vilka sociala processer som leder fram till våld och vi har därmed goda förutsättningar att bryta dessa våldsuppmanande mönster. Genom att undersöka och bli medvetna om de genusnormer och maktordningar som finns ökar möjligheten att uppmärksamma de kränkningar som förekommer, men framförallt att förebygga och förhindra alla former av våld.


Skolan är en del av samhället och återspeglar dess värderingar, vilket gör skolan till en naturlig plattform för vårt arbete. Styrdokument så som läroplanen, diskrimineringslagen, skollagen och nu även barnkonventionen som är svensk lag, ligger till grund för det våldsförebyggande jämställdhetsarbetet. Arbetet är obligatoriskt inom skolan och skolan måste därmed aktivt arbeta förebyggande. Därför har Juventas ungdomsjour tagit fram detta metodmaterial för att underlätta skolans obligatoriska våldsförebyggande jämställdhetsarbete. Juventas ungdomsjour arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.


MATERIALETS INNEHÅLL

PRIS FÖR METODMATERIALET

25 000:-

Startavgift


Metodmaterial för både årskurs 4-6 och 7-9 med 2-åring licens.

15 000:-

Startavgift

Metodmaterial för årskurs 4-6 eller 7-9 med 2-åring licens.

VID INKÖP AV MATERIALET INGÅR:


  • Tillgång till digitala utbildningsportalen för Kärlek börjar aldrig med bråk inklusive alla uppdateringar av materialet
  • Bildspel med pedagogiska bilder och talmanus till läraren
  • Nedladdningsbara dokument, bland annat lärararhandledning
  • 3 h introduktionsföreläsning*
  • Nyckelband - Till lärare
  • Kondomer - Till skolsköterskan
  • Armband - Till eleverna


*Digital utbildning för skolor utanför Stockholms län alt. tillkommer

resekostnad om fysisk utbildning önskas

5000:-

Licensförenyelse.

För fortsatt arbete med metodmaterialet tillkommer en licenskostnad på 5000:- årligen. Önskas extra insatt introduktion i samband med licensförnyelse till kommer en kostnad på 5 000:-

ÄR NI INTRESSERADE AV MATERIALET?

Vi presentera materialet fysiskt eller digitalt. Presentationen tar ca. 30 minuter.

Fyll i kontaktformuläret nedan

 
 
 
 

Belysa att "vanliga" saker som händer i
skolan faktiskt är våld. Det var flera elever
som förstod att saker som händer i
skolan/fritiden faktiskt är våld och inte
okej


“Eleverna delar med sig och jag får en större
inblick i klimatet på skolan och elevernas
liv utanför skolans väggar”Materialet har bekräftat det vi vet att vi
behöver jobba med och gett oss en
riktning att fortsätta jobba vidare
tillsammans med eleverna“Genom att inte vara “rädd” för att säga vad
jag tycker och stå upp för andra. Jag kommer säga precis vad jag tycker

och försöka göra en förändring om det är något jag tycker är fel”Elev årskurs 9

Det kommer bli enklare att säga ifrån vid
bråk och mobbning eftersom jag nu vet
vad det kan leda till om jag inte gör detElev årskurs 8

"Att säga till en vuxen om någon gör något
elakt, och ingripa själv (utan att sätta mig
själv i fara) om ingen annan finns i närheten, eller ingen annan gör något"

Elev årskurs 7

Skolor som arbetar med

kärlek börjar aldrig med bråk

under 2024

Skolor har arbetat med

kärlek börjar aldrig med bråk

mellan 2018-2023

Sjöängsskolan, Askersunds kommun

Blombackaskolan, Södertälje kommun

Lina grundskola, Södertälje kommun

Moraberg studiecentrum, Södertälje kommun

Fältgrupp, Lerum kommun


Brunnsängskolan, Södertälje kommun

Blombackaskolan, Södertälje kommun

Höloskolan, Södertälje kommun

Igestaskolan, Södertälje kommun

Lina grundskola, Södertälje kommun

Soldalaskolan, Södertälje kommun

Moraberg studiecentrum, Södertälje kommun

Täljegymnasiet, Södertälje kommun

Torekällgymnasiet, Södertälje kommun

Nyköpings högstadium

Fritidsgård, Askersunds kommun

Rosenborgsskolan, Södertäljekommun

Landvetterskolan, Härryda kommun

Fagerhultskolan, Härydda kommun

Djupedalskolan, Härydda kommun

Önnerödskolan, Härydda kommun

Ekdalaskolan, Härydda kommun

Fridaskolan, Härydda kommun

Rävlandaskolan, Härydda kommun

Båtsmanskolan, Häryyda kommun