Södertäljejourernas logga
VÅRA FÖRELÄSNINGAR

Boka oss

FÖRELÄSNINGAR

WORKSHOPS

Vi erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar till yrkesverksamma, föreningar, skolor, fritidsgårdar och myndigheter.

Föreläsningarna bygger på vår specialkompetens, vår samlade erfarenhet från verksamheterna samt aktuell forsking och statistik.Södertäljejourerna tar årligen emot över 900 personer som blivit eller blir utsatta för brott, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck och unga som behöver stöd. Oftast behöver våra stödperoner fler än ett kontaktillfälle. 


Vi arbetar för att bidra till kunskapsspridning och opinionsbildning i syfte att öka medvetenheten och minska våld och våldets konskvenser i samhället. Detta gör att vi har en unik inblick i hur våld, brott och psykisk ohälsa kan påverka livet och vilka konsekvenser utsatthet kan ge både för den enskilda personen och samhället i stort.


Vi är experter på bemötande och förebyggande arbete och vi delar gärna med oss av vår kunskap!

VÅRA FÖRELÄSNINGAR

För yrkesverksmma inom skola, hälso- sjukvård, socialtjänst, rättsvårdande myndigheter,

För vårdnashavare och yrkesverksmma inom

skola, fritidsgårdar och idrottsföreningar.


Vill du boka en föreläsning?

Vi skräddarsyr även våra föreläsningar och utbildningar utifrån vad ni önskar och är i behov av.

För bokning, frågor och priser vänligen kontakta info@sodertaljejourerna.se eller fyll i formuläret till nedan.


 
 
 
 

“Så bra och viktigt att ni finns och sprider kunskap om svåra ämnen. Jag har har på mig helt andra glasögon efter den här kunskapen”

“Jag har fått en bättre förståelse för våld och hur jag på min arbetsplats kan bemöta våldsutsatta personer"“Viktigt som vuxen att veta att även unga blir utsatta för våld i sin relation och hur man kan stötta en ungdom i sin närhet”RESPONS PÅ VÅRA FÖRESLÄSNINGAR