Södertäljejourernas logga
Riksförbund och samverkan

Trygghet, jämställhet och jämlikhet

RIKSFÖRBUND

Södertäljejourerna tillhör två olika riksförbund; Unizon och Brottsofferjouren Sverige.

Brottsofferjouren består av cirka 60 lokala jourer runt om i landet och ett förbundskansli (Brottsofferjouren Sverige) som också driver den nationella stödlinjen 116 006, vilken är gratis att ringa till. Med hundratals ideellt utbildade medmänniskor stöder vi varje brottsoffer, vittne och anhörig som söker oss genom att lyssna och ge stöd. Varje år blir det över hundratusen möten med människor som just där och då kanske inte har någon annan att vända sig till. Ofta blir detta vändpunkten för den brottsutsatta.


Unizon är riksförbund för över 140 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer.


Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund.

Allt förbundets påverkansarbete utgår från kvinnors och barns erfarenheter av mäns våld. Genom att vara en gemensam röst för jourerna påverkar Unizon politiken, myndigheter och andra aktörer att ta sitt ansvar. Unizon erbjuder också medlemsutbildningar och hjälp att kvalitetssäkra och utveckla jourernas verksamhet.


SAMVERKAN

Brottsofferjouren har en kontinuelig kontakt med polisen som förmedlar kontakt med brottsoffer som önskar brottsoffer stöd.

I Södertälje tingsrätt arbetar Brottsofferjouren som stöd till vittnen & målsägande.