Södertäljejourernas logga
Mall

Boka oss

FÖRELÄSNINGAR

underrubrik

Vi erbjuder föreläsningar och värdegrundsutveckling till yrkesverksamma, idrottsföreningar, skolor, fritidsgårdar och myndigheter.


Vi erbjuder utbildning och handledning för yrkesverksamma utifrån vårt våldsförebyggande metodmaterial “Kärlek börjar aldrig med bråk”